środa, 25 maja 2016

Projekotwanie ogrodzenie Winylowe na plot i bramkę ze sztachet nie zada pozwolenia na to ani komunikowania tego faktu gminie z wyjątkiem szczególnych wypadków.

Stawianie ogrodzenia z plastiku na ogrodzenie i furtkę sztachetowa nie potrzebuje zezwolenia na to oraz informowania tego faktu starostwu powiatowemu oprócz kilku wypadków.

Plot PCV na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa nie przewyższające wielkości 2,2 m wznoszone pomiędzy dwoma ościennymi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności urzędowych. Tyczy się to również ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów blisko dróg prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania ogrodzenia plastykowe na plot i bramę ogrodzeniowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym względnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy płotu winno zawierać formę ogrodzenia, metodę wykonania jego instalacji i proponowany czas startu budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia trzeba dołączyć deklaracje o prawie do zarządzania posiadłością w zamysłach budowlanych oraz jeśli jest to potrzebne przez starostwo szkic ogrodzenia.

Niekiedy do budowy plot z Winylu na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa wymagane są ponadplanowe uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na lokalizacje wjazdu.

Konstrukcje płotu wolno zacząć po 30 dniach od zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile urząd nie wniesie wcześniej sprzeciwu. Protest może zaistnieć w sytuacji, jak zamierzane plot plastikowe na plot i furtę ze sztachetek jest nieprawidłowe z określeniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej ulicy. W sytuacji kiedy planowane balaski Winylowe na ogrodzenie i furtkę sztachetowaprzypuszczalnie może grozić bezpieczeństwu ludzi albo mienia, np. poprzez utrudnianie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać otrzymania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Wstrzymanie zaczęcia prac przez ten czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia i w przypadku chęci wybudowania ogrodzenia nieodzowne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz